Valmis kuntoutussuunnitelma kuntoutujan parhaaksi

post thumb
Psykiatria
by Marja/ on 23 Jun 2022

Valmis kuntoutussuunnitelma kuntoutujan parhaaksi

Kuntoutus käynnistyy aina kuntoutusoikeuden hakemisella. Jos silloin on jo valmis kuntoutussuunnitelma, se käydään samalla läpi ja siihen otetaan kantaa. Tällä menettelyllä myönteistä päätöstä voi hiukan edistää. Ennakkopäätös on voimassa aina 9 kuukautta, jonka aikana kuntoutus on käynnistettävä. Itse suunnitelma toimitetaan omalle työeläkelaitokselle ja siksi onkin tärkeää, että suunnitelma on laadittu toimivaksi. Jos päätös kuntoutuksesta on myönteinen, siitä annetaan hyväksyntä sekä kerrotaan kuntoutusrahan tai sen korotuksen maksamisesta. Kaikki lähtee liikkeelle kuntoutettavan tarpeista.

Valmis kuntoutussuunnitelma ja eteneminen

Jos toteaa heikentymistä työkyvyssä, tyypillisesti kuntoutuspolku lähtee liikkeelle siten, että keskustellaan lääkärin kanssa ja hän antaa B-lausunnon. Siinä vaiheessa voi myös keskustella hänen kanssaan kuntoutussuunnitelmasta. Tämän jälkeen hakija tekee kuntoutushakemuksen, kun se on lähetetty, saa käsittelyn jälkeen ennakkopäätöksen. Jos hakemuksen yhteydessä ei vielä ollut suunnitelmaa kuntoutuksesta laadittuna, se on tehtävä tässä vaiheessa sekä lähetettävä arvioitavaksi. Kun se hyväksytään, on kuntoutus aloitettava yhdeksän kuukauden sisään päätöksen saamisesta.

Samalla tavoin kuin neuropsykologinen kuntoutus kaikki lähtee kuntoutettavan tarpeesta. Silloin myös selvitetään, onko mahdollista jatkaa entisessä työssä, tarvitaanko jotakin uudelleenjärjestelyjä vai otetaanko vaihtoehdoksi kokonaan uudet tehtävät. Yksi vaihtoehto on myös työpaikan vaihtaminen. Kaikkeen tähän vaikuttaa se, millainen motivaatio, ikä, terveydentilanne sekä koulutus kuntoutettavalla on. Myös työkokemuksella on suuri merkitys. Monessa tapauksessa kuntoutuksesta on apua ja kuntoutettava pystyy jatkamaan työnuraansa vielä useita vuosia.

Erilaiset vaihtoehdot kuntoutukselle

Kuntoutukselle on tarjolla erilaisia vaihtoehtoja. Yksi niistä on työkokeilu. Se voidaan toteuttaa joko omalla työpaikalla tai uuden työnantajan palveluksessa. Työaika voi näissä vaihdella 20 tunnista täyteen päivään ja kestoltaan se on yleensä 2-3 kuukautta. Kokeilua voidaan tehdä palkallisena tai palkattomana. Palkallisessa vaihtoehdossa kuntoutusraha maksetaan työnantajalle ja palkattomassa raha maksetaan suoraan kuntoutujalle. Työkokeilun lisäksi kuntoutus voi sisältää työhönvalmennusta, joka voi sisältää myös kursseja tai uudelleenkoulutuskin voi tulla kysymykseen. Kaikki nämä arvioidaan aina yksilöllisesti.