Neuropsykologinen kuntoutus on monipuolinen hoitomuoto

post thumb
Psykiatria
by Marja/ on 03 Sep 2021

Neuropsykologinen kuntoutus on monipuolinen hoitomuoto

Neuropsykologinen kuntoutus on lääkinnällistä kuntoutusta, joka antaa apua hyvin erilaisista lähtökohdista tuleville asiakkaille. Hoitomuodosta voivat saada apua esimerkiksi muistivaikeuksista kärsivät sekä henkilöt, joilla on haasteita tarkkaavaisuuden ja keskittymisen kanssa. Myös potilaat, joilla on haasteita toimintojen suunnittelussa tai hankaluuksia näönvaraisen hahmottamisen kanssa voivat saada apua. Hoitomuotoa käytetään myös henkilöille, joilla on hankaluuksia käyttäytymisen ja tunnesäätelyn kanssa sekä puheen ja kielen muodostamisessa.

Neuropsykologinen kuntoutus pähkinänkuoressa

Mitä on neuropsykologinen kuntoutus? Se on kuntoutus- ja ohjausmuoto, jonka tavoitteena on vahvistaa asiakkaan toimintakykyä. Hoidon aikana huomioidaan hänen erityisyytensä, koska kuntoutettavat tulevat hyvin erilaisista lähtökohdista. Kuntoutuksen tavoitteena on lisätä asiakkaan toimintakykyä hänelle haasteellisiksi koetuissa asioissa sekä löytää niiden ratkaisemiseen juuri hänelle sopivat toimintamallit. Lähtökohtana on, että kuntoutettava henkilö pystyy käyttämään omaksumiaan metodeja itsenäisesti arjessa.

Jokainen kuntoutuskokonaisuus suunnitellaan yksilöllisesti. Lähtökohtana on aina asiakkaan sen hetkinen tilanne sekä hänen taustansa. Prosessin aikana kuntoutuja alkaa ymmärtämään paremmin omaa tilaansa ja siihen johtaneita asioita. Nämä auttavat löytämään oikeat ja toimivat toimintamallit, joilla prosessi saadaan etenemään potilaalle myönteisellä tavalla. Kuntoutujan täytyy aina olla täysillä mukana prosessissa sekä olla valmis tekemään töitä etenemisensä eteen.

Mitä on neuropsykologinen kuntoutus?

Neuropsykologinen kuntoutus on hoitomuoto, jota voi antaa neuropsykologiaan erikoistunut psykologi. Neuropsykologi tutkii esimerkiksi muistiin ja oppimiskykyyn liittyviä taitoja sekä kykyä säädellä omaa tunne-elämäänsä ja toimintaansa. Ennen kuntoutusta neuropsykologi tutkii ja arvioi asiakkaan sen hetkisen tilanteen ja tekee sen perusteella hänelle hoitosuunnitelman. Arvioinnissa otetaan huomioon asiakkaan vahvuudet ja kuntoutuksessa pyritään hyödyntämään niitä, jotta saadaan pysyvämpiä tuloksia.

Neuropsykologinen kuntoutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on kehityksellisistä tai neurologisista häiriöistä johtuen todettu vaikeuksia kognitiivisissa toiminnoissa, käyttäytymisessä tai tunne-elämän säätelyssä. Nämä vaikeudet uhkaavat henkilön työ- tai opiskelukykyä, elämänlaatua tai vaikeuttavat itsenäistä selviytymistä arjesta. Ja, koska lähtökohdat ovat niin moninaiset, hoito suunnitellaan yksilöllisesti.

Pienellä panoksella bonusta arkeen

Arjesta selviytymiseen on joskus hyvä saada apua. Nettikasinot tarjoavat asiakkailleen etuja, mihin kivijalkakasinot eivät pysty. Yksi niistä on Suomikasino bonus, jonka voi lunastaa Suomikasinon bonuskaupasta. Ensimmäisen ilmaisen bonuksen saa kun rekisteröityy asiakkaaksi. Kaikki bonukset ovat lunastettavissa bonuskaupasta. Sieltä voi lunastaa esimerkiksi bonusrahaa tai ilmaiskierroksia. Kaikki bonukset ovat käytettävissäsi kun olet tehnyt ensimmäisen talletuksen. Suomikasinolla pelaaminen on helppoa, nopeaa ja turvallista.

Aspergerin oireyhtymä kuuluu autismin kirjoon. Neuropsykologista kuntoutusta on käytetty asperger-ihmisten kohdalla positiivisin tuloksin. Autismin kirjoon kuuluvat tarvitsevat usein tukea arjesta itsenäisesti selviytymiseen, sosiaalisiin kontakteihin, elämänhallintaan sekä itsenäistymiseen. Tämä kuntoutusmuoto toimii hyvin, koska sitä voidaan muokata yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Hoitomuotoa käytetään kaiken ikäisille asiakkaille.

Neuropsykologinen kuntoutus Tampereella

Yksityinen psykiatri Tampere tarjoaa monipuoliset ja kattavat terapiapalvelut. Erikoisosaamisaluetta on riippuvuuksien hoito, mutta osaavissa käsissä hoituu moni muukin terapian alue. Lähtökohtana on aina tuottaa asiakkaan tarpeisiin sopivaa ja toimivaa hoitomuotoa. Talosta löytyy monipuolisesti erilaisia palveluita. Yrityksellä on kaksi toimipistettä Tampereella. Ne sijaitsevat Kissanmaalla ja Petsamossa hyvien kulkuyhteyksien varrella.

Neuropsykologiseen kuntoutukseen pääseminen edellyttää aina neuropsykologista tutkimusta. Tutkimuksessa selvitetään muun muassa erityisvaikeuksien laatu sekä kehityksellisten oppimisvaikeuksien tai neuropsykologisten häiriöiden laajuus. Kuntoutuksen toteutus perustuu tutkimuslausunnon ja erikoislääkärin lausunnon mukaiseen suunnitelmaan. Näiden perusteella Kela myöntää kuntoutukseen maksusitoumuksen.

Kuten edellä on sanottu neuropsykologinen kuntoutus tuo apua moniin ongelmiin. Jokainen tapaus on yksilöllinen ja niihin suhtaudutaan sen mukaisesti. Hoitomuodot ja ratkaisumallit suunnitellaan asiakkaan tarpeiden ja sen hetkisen sietokyvyn mukaisiksi. Kuntoutukseen osallistuvalta edellytetään täyttä sitoutumista omaan hoitoonsa. Edistystä ei tapahdu, jos asiakas itse ei usko siihen. Parhaat tulokset saadaan kun kuntoutus suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa ja häntä kuunnellen.