Psykoterapian tavoitteet yksinkertaisesti

post thumb
Psykiatria
by Marja/ on 16 Feb 2022

Psykoterapian tavoitteet yksinkertaisesti

Kun elämässä tulee vastaan kriisi, ihminen tarvitsee apua. Vaikka ympärillä olisi läheisiä ihmisiä kuuntelijoina, usein ulkopuolisen ammattilaisen auttaa selkiyttämään ajatuksia erityisen hyvin. Kuka tahansa voi tarvita psykoterapiaa, jossa asioita käydään läpi ja käsitellään keskustelemalla. Psykoterapian tavoitteet voivat olla monenlaisia, mutta niitä yhdistää se, että ne pyrkivät edistämään yksilön henkistä hyvinvointia. Asiakas ja psykoterapeutti määrittelevät yleensä tavoitteet psykoterapian alkuvaiheessa.

Psykoterapian tavoitteet ovat kolme ydinajatusta

Psykoterapian tavoitteet voi tiivistää kolmeen ydinajatukseen. Ensinnäkin psykoterapian kuuluu poistaa tai ainakin lievittää asiakkaan kokemaa kärsimystä. Toisekseen psykoterapeutin kuuluu yhdessä asiakkaan kanssa etsiä ja tunnistaa erilaisia haitallisia käyttäytymis- sekä ajatusmalleja. Kolmanneksi psykoterapian on määrä lisätä asiakkaan itsetuntemusta sekä sitä kautta uskoa hyvään, mielekkääseen ja arvokkaaseen elämään.

Yksi psykoterapian pääsuuntauksista on nimeltään kognitiivinen psykoterapia. Tässä suuntauksessa asiakas ja terapeutti työskentelevät yhdessä tunnistaakseen asiakkaan haitallisia tunteita, käsityksiä, ajatuksia ja uskomuksia. Keskustelun avulla näitä pystytään muokkaamaan, lievittämään ja muuttamaan, jolloin asiakkaan masennus- ja ahdistusoireet vähitellen vähenevät. Keskustelun lisäksi käytetään usein esimerkiksi erilaisia mielikuva- ja rentoutusharjoituksia.

Puhuminen auttaa aina

Psykoterapian myönteisistä vaikutuksista on runsaasti tutkimustietoa. Tämän kaltainen terapia todella auttaa, mikäli asiakas on valmis sitoutumaan siihen. Yleinen harhakäsitys on, että terapia on kevyttä rupattelua, jossa saa puhua itsestään. Tosiasiassa se on kuitenkin kovaa työtä, jossa itselleen ja terapeutille täytyy olla rehellinen. Tulos on kuitenkin palkitseva, ei välttämättä kokonaan huolista vapaa, mutta selvästi tasapainoisempi loppuelämä.