Mitä on kognitiivinen psykoterapia?

post thumb
Psykiatria
by Marja/ on 07 Jun 2021

Mitä on kognitiivinen psykoterapia?

Kognitiivinen psykoterapia on todettu hyvin tehokkaaksi hoitomuodoksi moniin mieltä järkyttäviin ongelmiin. Esimerkiksi masennus, kaksisuuntainen mielialahäiriö, ahdistuneisuushäiriö sekä paniikkihäiriö ovat vaivoja, joihin tällä menetelmällä voidaan saada apua. Sillä on hyvin vahva tieteellinen sekä teoreettinen pohja, sillä se on psykoterapiamuodoista se kaikkein eniten tutkittu. Mutta miksi tämä on hoitomuotona niin tehokas? Se johtuu siitä koska psykoterapiassa opetellaan tunnistamaan oireita ja itsehoitokeinoja.

Kuinka kognitiivinen psykoterapia toteutuu?

Tämä terapiamuoto tutkii ihmismielen rajoittavia sekä epätarkoituksenmukaisia ajatustapoja. Myös niiden yhteys ongelmallisiin kokemuksiin, toimintatapoihin ja tunteisiin on tärkeä asia. Kognitiivinen psykoterapia pyrkii tunnistamaan ajattelutottumuksia, jotka ovat valloillaan ja kehittämään taitoja ongelmanratkaisuihin. Myös itsetuntoa pyritään kasvattamaan etsimällä terveempiä ajatuksia niiden tilalle, jotka vähentävät mahdollisesti jopa elämänhalua. Pääasiassa tämä on yksilöterapiaa.

Kun apua tarvitsee, on sitä hyvä saada mahdollisimman pian. Tällöin yksityinen psykiatri Tampere on paikallisille todella hyvä ratkaisu. Ei ole tarkoituksenmukaista jäädä odottamaan ongelmien kanssa pitkäksi aikaa vaan päästä työstämään niitä mahdollisimman pian. Yleensä hyvä tahti terapialle on 1-2 kertaa viikossa. Se on hyvin soveltuvaa myös kaikille ikäryhmille, jopa lapsille.

Mihin kaikkialle menetelmä sopii?

Psykoterapiaa voidaan soveltaa moniin muihinkin tilanteisiin, joista yleisimpiä ovat esimerkiksi työnohjaukset, konsultaatiot ja koulutukset. Siitä voi olla todellista hyötyä työyhteisöissä ja se voidaankin tällöin toteuttaa myös ryhmäterapiana. Se voi olla kestoltaan hyvin lyhytkestoista, 10-20 kertaa tai sitä voidaan tarvittaessa toteuttaa jopa vuosi tai enemmänkin.